Všeobecné podmínky soutěží

Účastí v soutěži vyjadřuje každý účastník souhlas s pravidly a podmínkami této soutěže. Veškerá data získaná od soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel soutěže – Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně – se zavazuje, že osobní údaje soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data výherců, která mohou být uveřejněna v akčních letácích provozovatele, na www.jednota-hodonin.cz, případně v prodejnách provozovatele ve formátu „Jméno – Příjmení – Místo“. Dále může být jejich jméno a adresa použity jako kontaktní údaje pro zasílání výher. Zasláním nebo doručením fotografie případný výherce souhlasí s jejím zveřejněním na www.jednota-hodonin.cz a v některém z následných akčních letáků Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně. O jakýchkoliv reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností provozovatel. Výhry, nepřevzaté do 30 dnů od odeslání písemné zprávy výhercům, propadají provozovateli. Z účasti na soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby těmto zaměstnancům blízké. Podmínkou účasti je adresa na území ČR. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučené.