O nás

Historie

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně navazuje svou činností na dlouholetou tradici družstevnictví, jehož počátky se datují od roku 1847. Předchůdce našeho družstva "Lidový konzum pro Hodonín a okolí v Hodoníně, zapsané společenstvo s obmezeným ručením",  byl založen v roce 1920, na nějž svou činností od r. 1943 navázala "Slovácká svépomoc, konzumní, výrobní a úsporné družstvo v Hodoníně". Pod názvem "Jednota, lidové spotřební družstvo v Hodoníně" působíme na území hodonínského okresu od roku 1956 do roku 1978, kdy došlo k úpravě názvu na Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně. Poslední změna proběhla k 1.1.2014, kdy došlo k vnitrostátní fúzi sloučením družstva JEDNOTA, spotřební družstvo v Novém Jičíně s nástupnickým družstvem Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně.

Současnost

Provozujeme 125 maloobchodních prodejen. Hlavní náplní činnosti družstva je maloobchodní prodej širokého sortimentu potravin, nápojů, průmyslového a drogistického zboží denní potřeby.  Zásobování našich prodejen probíhá od konce roku 2005 z Distribučního a logistického centra v Napajedlích. Pro své zákazníky připravujeme nabídku vybraných druhů zboží za zvýhodněné ceny, o nichž informujeme zejména prostřednictvím letáků, webových stránek a Facebooku. Nemalé finanční prostředky vynakládáme do rozvoje družstva a rozšíření jeho činnosti. Investiční prostředky jsou věnovány na modernizaci a rozšíření maloobchodních prodejen. Zde významná část připadá na inovaci zařízení v prodejnách. Vlastní prostory, které družstvo nevyužívá, pronajímá dalším podnikatelům.

Adresa družstva:

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, Národní třída 13, 695 34 Hodonín

Telefon: 518 389 211
E-mail: [email protected]
Spisová značka : DrXXXVIII 391 vedená u rejstříkového soudu v Brně
IČO : 00032263
DIČ : CZ00032263
Den zápisu: 27.10.1956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo datové schránky:

 

ID: u2zdqqy

 

 

Bankovní  účty družstva:

 

  • Československá obchodní banka, a.s.

 

          888169/0300

 

  • Československá obchodní banka, a.s. Poštovní spořitelna

 

          152222761/0300

 

  • Komerční banka, a.s.

 

          117671/0100

 

Chováme se odpovědně

Vážíme si tradice a regionu