Orgány družstva

Představenstvo

Představenstvo družstva: Josef Slováček, Ing. Bohumil Bořecký, místopředsedkyně představenstva a obchodní náměstkyně Ing. Hana Turečková, předsedkyně představenstva a ředitelka družstva JUDr. Milena Kadlecová, Ing. Jarmila Sukopová, Ing. Petr Jankanič, Ing. František Vaculovič

JUDr. Milena Kadlecová předsedkyně představenstva
Ing. Hana Turečková místopředsedkyně představenstva
Ing. Petr Jankanič člen představenstva
Ing. František Vaculovič člen představenstva
Ing. Jarmila Sukupová členka představenstva
Ing. Bohumil Bořecký člen představenstva
Josef Slováček člen představenstva

Doručovací adresa pro představenstvo je sídlo družstva.

Kontrolní komise

Kontrolní komise: Ing. Závadová Jindra, Tvarůžková Marta, Ing. Sýkorová Hana, předsedkyně kontrolní komise Kučerová Miroslava, Šťastná Jarmila, Neduchal Jan.

Miroslava Kučerová předsedkyně kontrolní komise
Ing. Hana Sýkorová místopředsedkyně kontrolní komise
Jarmila Šťastná člen kontrolní komise
Ing. Jindra Závadová člen kontrolní komise
Marta Tvarůžková člen kontrolní komise
Jan Neduchal člen kontrolní komise

Doručovací adresa pro kontrolní komisi je sídlo družstva.