Prodej nemovitostí

Prodej nemovitostí Jednoty Hodonín

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně nabízí k prodeji:

OBLAST SEVERNÍ MORAVY

- k.ú. Veřovice pozemek p.č. st. 737, zast. pl. a nádvoří o výměře 432 m2, jehož součástí je budova č.p. 279 - stavba občanského vybavení 

 - k.ú. Veřovice nebytová jednotka č. 249/2 o výměře 107,4 m2, nacházející se          v 1. nadzemním podlaží spolu s podílem o velikosti1074/11267 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 738, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 249, na pozemku p.č. 277/6, ost. pl., pozemku p.č. 277/7 ost. pl., k.ú. Veřovice – stavba občanského vybavení, ke dnešnímu dni užívána jako prodejna květin

- k.ú. Veřovice nebytová jednotka č. 249/3 o výměře 623,2 m2, nacházející se          ve 2. nadzemním podlaží spolu s podílem o velikosti 6232/11267 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 738, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 249 na pozemku p.č. 277/6, ost. pl., pozemku p.č. 277/7 ost. pl., k.ú. Veřovice – stavba občanského vybavení

v k.ú. Jeseník nad Odrou   nebytová  jednotka  č. 166/2  o  výměře 101,4 m2, nacházející  se  v  1. nadzemním podlaží  ( z uličního pohledu v levé části)   spolu s podílem o velikosti 1014/8808 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 699, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 166, stavba občanského vybavení 

v k.ú. Jeseník nad Odrou nebytová  jednotka  č. 166/3  o  výměře 101,4 m2, nacházející se v 2. nadzemním podlaží ( z uličního pohledu v levé části) spolu s podílem o velikosti 2911/8808 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 699, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 166, stavba občanského vybavení 

v k.ú. Jeseník nad Odrou nebytová  jednotka  č. 166/4  o  výměře 179,3 m2, nacházející se v 2. nadzemním podlaží ( z uličního pohledu v pravé části) spolu s podílem o velikosti 1793/8808 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 699, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 166, stavba občanského vybavení 

v k.ú. Suchdol nad Odrou nebytová  jednotka  č. 19/2  o  výměře 97,4 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží ( z uličního pohledu v pravé zadní části) spolu s podílem o velikosti 974/14632 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 808, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 19, stavba občanského vybavení a pozemku p.č. 806 (ostatní plocha) o výměře 595m2

v k.ú. Suchdol nad Odrou nebytová  jednotka  č. 19/3  o  výměře 150,9 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží ( z uličního pohledu ve střední části) spolu s podílem o velikosti 1509/14632 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 808, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 19, stavba občanského vybavení a pozemku p.č. 806 (ostatní plocha) o výměře 595m2

v k.ú. Suchdol nad Odrou nebytová  jednotka  č. 19/4  o  výměře 433,4 m2, nacházející se v 2. nadzemním podlaží ( z uličního pohledu v levé části) spolu s podílem o velikosti 4334/14632 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 808, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 19, stavba občanského vybavení a pozemku p.č.  806 (ostatní plocha) o výměře 595m2

v k.ú. Suchdol nad Odrou nebytová  jednotka  č. 19/5  o  výměře 338,8 m2, nacházející se v 2. nadzemním podlaží ( z uličního pohledu v pravé části) spolu s podílem o velikosti 3388/14632 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 808, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 19, stavba občanského vybavení a pozemku p.č. 806 (ostatní plocha) o výměře 595m2

v k.ú. Mořkov nebytová  jednotka  č. 4/2  o  výměře 74,3 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží ( z uličního pohledu ve střední části) spolu s podílem o velikosti 743/14733 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 609, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 4, stavba občanského vybavení a pozemku p.č. 372/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 363m2

v k.ú. Mořkov nebytová  jednotka  č. 4/3  o  výměře 190 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží ( z uličního pohledu v pravé části) spolu s podílem o velikosti 1900/14733 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 609, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 4, stavba občanského vybavení a pozemku p.č. 372/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 363m2

v k.ú. Mořkov nebytová  jednotka  č. 4/4  o  výměře 430,2 m2, nacházející se v 2. nadzemním podlaží ( z uličního pohledu v levé části) spolu s podílem o velikosti 4302/14733 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 609, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 4, stavba občanského vybavení a pozemku p.č. 372/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 363m2

v k.ú. Mořkov nebytová  jednotka  č. 4/5  o  výměře 341,2 m2, nacházející se v 2. nadzemním podlaží ( z uličního pohledu v pravé části) spolu s podílem o velikosti 3412/14733 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 609, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 4, stavba občanského vybavení a pozemku p.č. 372/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 363m2

v k.ú. Příbor nebytová  jednotka  č. 1524/2  o  výměře 132,2 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží ( z uličního pohledu v levé zadní části) spolu s podílem o velikosti 1322/15186 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 126/2, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 1524, stavba občanského vybavení 

v k.ú. Příbor nebytová  jednotka  č. 1524/3  o  výměře 94,7 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží ( z uličního pohledu v levé přední části) spolu s podílem o velikosti 947/15186 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 126/2, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 1524, stavba občanského vybavení 

v k.ú. Příbor nebytová  jednotka  č. 1524/4  o  výměře 847,3 m2, nacházející se v 2. nadzemním podlaží ( celé patro) spolu s podílem o velikosti 8473/15186 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 126/2, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 1524, stavba občanského vybavení 

v k.ú. Tichá nebytová  jednotka  č. 444/2  o  výměře 64,7 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží ( bývalá masna v pravé části) spolu s podílem o velikosti 647/3463 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 182, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 444, stavba občanského vybavení 

v k.ú. Ženklava nebytová  jednotka  č. 111/2  o  výměře 64,7 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží ( bývalá masna v levé části) spolu s podílem o velikosti 647/3463 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 153/1, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 111, stavba občanského vybavení 

 

V případě, že budete mít zájem o koupi kteréhokoliv objektu, lze se domluvit na prohlídce nemovitosti

Písemné žádosti zasílejte na adresu:
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně
Hodslavice 22, 742 71
technické oddělení - Mgr. Bronislav Bartoň
nebo tel: 556 702 621, 739 321 420
email : [email protected]

 

OBLAST JIŽNÍ MORAVY

 

 

- k.ú. Šardice

jednotka č. 675/2 o výměře 191,8 m2 nacházející se v přízemí budovy č.p. 675 Šardice spolu s podílem na společných částech nemovitosti ve výši 1918/10693

- k.ú. Dambořice 

jednotka č. 393/2, jiný nebytový prostor v Dambořicích, je umístěna v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 393 (stavba pro obchod), výměra – 50,1 m2  

Zahrnuje spoluvlastnický podíl o velikosti id. 501/8757 na společných částech nemovitosti, a to zejména na pozemku p.č. st. 651, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 393 (stavba pro obchod), na pozemku p.č. 7426/27 a na pozemku p.č. 7913/2 (oba ostatní plocha – manipulační plocha), vše v k.ú. Dambořice.

- k.ú. Skoronice 

jednotka č. 16/2 o výměře 155,7 m2 nacházející se v přízemí budovy č.p. 16 Skoronice spolu s podílem na společných částech nemovitosti ve výši 1557/4346

- k.ú. Vracov

jednotka č. 41/2 o výměře 280,7 m2 nacházející se v 1. patře budovy č.p. 41 Vracov spolu s podílem na společných částech nemovitosti ve výši 2807/7147

- k.ú. Vlkoš u Kyjova

budova č.p. 436, na p.č. 957 o výměře 500 m2

- k.ú. Bzenec

budova č.p. 1487, na p.č. 763 o výměře 270 m2.

 

 

V případě, že budete mít zájem o koupi kteréhokoliv objektu, lze se domluvit na prohlídce nemovitosti

Písemné žádosti zasílejte na adresu:
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně 
ředitelka družstva - JUDr. Milena Kadlecová
nebo tel: 518 389 266, 728354448

email : [email protected]