S aplikací naCOOPka vybrané produkty ještě levněji!


Vybrané produkty od 19. 6. do 2. 7. za ještě lepší ceny! Stačí si na pokladně nákup načíst s naší aplikací nacoopka a výhodná cena je vaše.

A nezapomeňte, že si svoji zákaznickou kartu můžete spárovat s aplikací.

Bližší informace, jak si nahrát kartu do aplikace naleznete zde