S aplikací naCOOPka vybrané produkty ještě levněji!


Vybrané produkty od 22. 5. do 4. 6. za ještě lepší ceny! Stačí si na pokladně nákup načíst s naší aplikací nacoopka a výhodná cena je vaše.

A nezapomeňte, že svoji zákaznickou, věrnostní kartu můžete nahrát do aplikace. Už jste si to spárovali?

Bližší informace, jak si nahrát kartu do aplikace nalezente zde