S aplikací naCOOPka vybrané produkty ještě levněji!


Vybrané produkty od 14. 2. do 27. 2. za ještě lepší ceny! Stačí si na pokladně nákup načíst s naší aplikaci nacoopka a cena je vaše.

Bližší informace o aplikaci naleznete na www.nacoopka.cz