S aplikací naCOOPka vybrané produkty ještě levněji!


Vybrané produkty od 17. 1. do 30. 1. za ještě lepší ceny! Stačí si na pokladně nákup načíst na naší aplikaci nacoopka a cena je vaše.

Bližší informace o aplikaci naleznete na www.nacoopka.cz