S aplikací naCOOPka ještě levněji


Vybrané produkty od 22. 11. do 5. 12. za ještě lepší ceny! Stačí na pokladně předložit v mobilu aplikaci naCOOPka a cena je vaše.

Bližší informace o aplikaci naleznete na www.nacoopka.cz