Soutěž s Krásnem o poukazy a další ceny


S každým nákupem v minimálním množství 200 g uzenin MP Krásna v Jednotě Hodonín se můžete zapojit do soutěže o dárkové poukazy a další ceny.

Soutěž probíhá od 27. 9. do 10. 10. 2023. Veškeré informace k soutěži naleznete na www.krasno.cz