Akce Pijte s Pípou startuje


Úplná pravidla spotřebitelské soutěže

„Pijte s Pípou“

 

 • Spotřebitelskou soutěž „Pijte s pípou“ pořádá COOP MORAVA, s.r.o., IČO 48911011, se sídlem Sukova 553/ 2, Brno, PSČ 602 00, spisová značka C 11544 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen "pořadatel"), v termínu od 5. 2020 do 16. 6. 2020 včetně.

 

 • Realizátorem spotřebitelské soutěže je Marketingová společnost S.E.N., spol. s r.o., IČO 25099434, se sídlem Květnového vítězství 1119/29, Praha 4, PSČ 14900, spisová značka C 49580 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "realizátor").

 

 • Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která v období od 5. 2020 do 16. 6. 2020 nakoupí v rámci jednoho nákupu minimálně 6 piv uvedených v bodě 5, a to pouze ve vybraných prodejnách společníků pořadatele uvedených v odst. 17 těchto pravidel, a zaregistruje platnou účtenku na webové stránce pořadatele www.pijtespipou.cz.

 

 • Do soutěže je vloženo celkem 292 výher.
 • 280 pivních sklenic
 • 12 výčepních zařízení (dále jen „píp“)

 

 • Vybraná piva do soutěže zakoupená ve vybraných prodejnách společníků pořadatele:
 • Braník 10 2l PET
 • Braník 10 0,5l sklo
 • Budvar 33 0,5l plech
 • Pardál Echt 11° 0,5l sklo
 • Starobrno Medium 0,5l sklo
 • Staropramen COOL 0,5l plech grep
 • Staropramen COOL 0,5l plech višeň s limetkou
 • Zlatopramen 11° 1,5l PET
 • Zlatopramen 0% 0,5l plech citron/bezinka/máta
 • Zlatopramen 0% 0,5l plech mandarinka/jasmín
 • Zlatopramen 0% 0,5l plech tmavá višeň
 • Zlatopramen 0% 0,5l plech grep/rozmarýn

 

 • Do soutěže je zařazen každý soutěžící, který zadá platnou účtenku min. s 6 pivy uvedenými v bodu 5, a současně z období od 20. 5. 2020 do 16. 6. 2020 z vybraných prodejen společníků, na webovou stránku pijtespipou.cz (Jméno, příjmení, mobilní telefon, číslo účtenky, adresa prodejny)

 

 • Výherci budou určeny náhodným elektronickým losováním a to následovně:
  1. Pivní sklenice
   • Losuje se každý den o 10 pivních sklenic
   • Platná účtenka je pouze ta, která splňuje datum dne slosování a 6 piv uvedených v bodu 5
   • Losuje se z platných účtenek zaregistrovaných na adrese pijtespipou.cz
   • Soutěžící může získat pouze jednu pivní sklenici v rámci denního slosování, v případě vylosování stejného soutěžícího bude vylosován nový výherce a opakující se výherce smazán

 

 1. Pípy
  • Losují se vždy 3 pípy v 7denních intervalech středa – úterý ve 4 termínech viz níže
  • Losování o 3 pípy ze zadaných a platných účtenek od 20.5. – 26.5.2020
  • Losování o 3 pípy ze zadaných a platných účtenek od 27.5. – 2.6.2020
  • Losování o 3 pípy ze zadaných a platných účtenek od 3.6. – 9.6.2020
  • Losování o 3 pípy ze zadaných a platných účtenek od 10.6. – 16.6.2020
  • Platná účtenka je pouze ta, která splňuje termín losování viz výše, 6 piv uvedených v bodu 5 a byla řádně zadaná na webovou adresu pijtespipou.cz
  • Soutěžící může získat pouze jednu pípu, v případě vylosování stejného soutěžícího, bude vylosován nový

Pořadatel soutěže má právo vyřadit ze hry jakoukoli podezřelou účtenku či soutěžícího.

 • Předání výher – výhry budou předávány na prodejnách COOP proti předložení platné účtenky, zadané na webové adrese www.pijtespipou.cz, bez jejího předložení nelze výhru předat, případně na jiném místě, které sdělí pořadatel nebo realizátor soutěže výherci. Výhry mohou být předány slavnostně, a o předání může být na základě písemného souhlasu výherce dle § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o který bude před předáním výhry požádán, pořízen audio a/nebo video záznam, který může být dále publikován v médiích bez uvedení telefonního čísla výherce. Nepřevzaté či zbylé výhry po ukončení soutěže propadají ve prospěch pořadatele. Předání výher bude uskutečněno nejdéle do 30 dnů od losování.

 

 • Výherce bude o výhře informován krátkou textovou zprávou (SMS) na číslo mobilního telefonu zadané na adrese pijtespipou.cz

 

 • Pořadatel ani realizátor nenesou odpovědnost za vady vzniklé na výhrách v průběhu přepravy a předávání.

 

 • Zpracování osobních údajů v rámci soutěže probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Soutěžící zaregistrováním svého jména, příjmení, mobilního telefonu, adresy prodejny a čísla účtenky stvrzuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů uvedenými níže a uděluje svůj souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo) pro účely realizace soutěže dle těchto pravidel.

 

Specifikace zpracování osobních údajů:

Totožnost a kontaktní údaje správce

 

COOP MORAVA, s.r.o., IČO 48911011

Spisová značka C 11544 vedená u Krajského soudu v Brně 

Sídlo Sukova 553/ 2, Brno, PSČ 602 00

Kontaktní telefon: +420 542 212 720

Kontaktní email: coopmorava@coopmorava.cz

Rozsah zpracovávaných údajů

Jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa prodejny

Zdroje osobních údajů

·         Subjekt osobních údajů

o   Jméno, příjmení, telefonní číslo

·         Správce

o   Adresa provozovny

Účely zpracování

 

·         Organizace spotřebitelské soutěže vč. zasílání a předávání výher na prodejnách COOP

·         Prezentace a propagace Správce