Vyhrajte venkovní ohřívač ETNA a prodlužte si oblíbené posezení na terase i na podzim!


Kupte 3 x Ledové Kaštany a vyhrajte venkovní plynový ohřívač ETNA

Akce platí ve všech prodejnách COOP Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně.

ÚČAST V SOUTĚŽI
Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že v době konání a místě konání Soutěže jednorázově zakoupí libovolnou kombinaci minimálně 3ks tyčinek Ledové Kaštany a uschová si doklad o tomto soutěžním nákupu. Spotřebitel je povinen si uschovat všechny doklady o provedení soutěžního nákupu, se kterými se zúčastnil Soutěže, a to po celou dobu trvání soutěže. Předložení účtenek bude pořadatelem vyžádáno po ukončení Soutěže v případě výhry.
Následně zašle Soutěžní SMS zprávu ve tvaru KASTANYFLOP(mezera)DATUM(mezera)ČAS na telefonní číslo +420 234 496 010
(DATUM = datum nákupu ve tvaru DDMM; CAS = čas nákupu ve tvaru HHMM).
Příklad soutěžní SMS: KASTANYFLOP 0809 1126

VÝHRA
Výhrou v soutěži je venkovní plynový ohřívač MEVA ETNA TZ02001.
Do soutěže je vloženo celkem 8 ks výher 
s tím, že každý oprávněný výherce získá vždy 1 ks výhry. Během celé soutěže může jeden konkrétní soutěžící vyhrát pouze 1x.  

URČENÍ VÝHERCE 
Výherci v Soutěži budou určeni losováním provedeným elektronickým systémem Technického správce s tím, že losování se odehraje po skončení soutěže, nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení soutěže. Výherci v soutěži se stanou ti soutěžící, kteří zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zároveň budou v souladu s výše uvedeným vylosováni Technickým správcem Soutěže. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol.

ZKRÁCENÁ PRAVIDLA
Odesláním soutěžní SMS z mobilního telefonu Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný. Vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a s uchováním osobních údajů pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům. 
Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected] nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE