Vystoupení člena

ČLENSTVÍ v družstvu lze UKONČIT dvěma způsoby:

 

1) oznámením o vystoupení z družstva

Oznámení o vystoupení z družstva  - stáhněte si dokumentve formátu:pdf. zde

Člen může z družstva vystoupit, a to na základě písemného Oznámení  představenstvu družstva, adresovaného do jeho sídla. Členství zanikne uplynutím doby jednoho měsíce. Tato lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení Oznámení člena představenstvu družstva.

 

Pro členy družstva okresu HODONÍN - Oznámení doručte na adresu centrály družstva v Hodoníně, Národní třída 13, PSČ 695 01 Hodonín - k rukám p. Nedvídkové

Pro členy družstva okresu NOVÝ JIČÍN - Oznámení doručte na adresu pobočky centrály družstva v Hodslavicích, Hodslavice 22, PSČ 742 71 Hodslavice - k rukám p. Horutové

 

 

2) dohodou o ukončení členství

Dohoda o ukončení členství ve formátu - stáhněte si dokumentve formátu :pdf. zde

Dohoda o ukončení členství je uzavírána mezi členem a představenstvem družstva. Spolu s označením účastníků musí obsahovat den, k němuž bude ukončeno členství a způsob a termín vzájemného vypořádání. Dohoda je platná a účinná po podpisu dohody družstvem i členem a po jejím schválení v představenstvu družstva. Podpis člena musí být úředně ověřen.

Dohodu doručte na adresu centrály družstva v Hodoníně, Národní třída 13, PSČ 695 01 Hodonín - k rukám p. Nedvídkové

 

Pro členy družstva okresu HODONÍN - Oznámení doručte na adresu centrály družstva v Hodoníně, Národní třída 13, PSČ 695 01 Hodonín - k rukám p. Nedvídkové

Pro členy družstva okresu NOVÝ JIČÍN - Oznámení doručte na adresu pobočky centrály družstva v Hodslavicích, Hodslavice 22, PSČ 742 71 Hodslavice - k rukám p. Horutové

 

Kontaktním místem pro vyřizování veškerých členských záležitostí a poskytování informací zájemcům o členství je sekretariát ředitele družstva.

Kontaktní osoba: Soňa Nedvídková
Telefonní číslo: 518 389 218
e-mail: [email protected]