Projekty s finanční podporou EU

Projekt VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENŮ SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV je spolufinancován Evropskou unií

Svaz českých a moravských spotřebních družstev připravil pro zaměstnance svých
členů vzdělávací projekt, jehož cílem je zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí
zaměstnanců. 

Plakát ke stražení zde


Realizace FVE ve společnosti Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně (Odry-Nádražní)

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000835 „Realizace FVE ve společnosti Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně (Odry-Nádražní)“.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti dotčené podnikatelské budovy. Záměrem je realizace opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaického systému na střechu budovy.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Realizace FVE ve společnosti Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně (Žarošice)

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000768 „Realizace FVE ve společnosti Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně (Žarošice)“.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti dotčené podnikatelské budovy. Záměrem je realizace opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaického systému na střechu budovy.

Realizace FVE ve společnosti Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně (Hroznová Lhota)

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000719 „Realizace FVE ve společnosti Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně (Hroznová Lhota)“.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti dotčené podnikatelské budovy. Záměrem je realizace opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaického systému na střechu budovy.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU.

Realizace FVE ve společnosti Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně (Hodonín)

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000769 „Realizace FVE ve společnosti Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně (Hodonín)“.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti dotčené podnikatelské budovy. Záměrem je realizace opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaického systému na střechu budovy.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU.

Realizace FVE ve společnosti Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně (Rohatec)

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000757 „Realizace FVE ve společnosti Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně (Rohatec)“.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti dotčené podnikatelské budovy. Záměrem je realizace opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaického systému na střechu budovy.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU.

Realizace FVE ve společnosti Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně (Prušánky)

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000747 „Realizace FVE ve společnosti Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně (Prušánky)“.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti dotčené podnikatelské budovy. Záměrem je realizace opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaického systému na střechu budovy.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU.


Profesionál v maloobchodě


číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012580
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí
pracovníků. Doba realizace: 1. 8. 2020 až 31. 7. 2022

Plakát ke stažení zde