Pomáháme

Zaměstnanci Jednota Hodonín pomáhají 2024

 

2024

 

Zaměstnanci Jednota Hodonín pomáhají 2023

Ukrajina 2022

Pomáháme dětem s handicapem 2022


Předání sociálního automobilu 2017

Potravinová sbírka v Kyjově a Bzenci

Předání sociálního automobilu 2016

Pomáháme Dennisovi vyhrát

Stále se hledá vhodný dárce kostní dřeně pro Dennise.

Zapojila se i Jednota Hodonín.

Snad nikoho na Hodonínsku neminul životní příběh Dennise Urce, devatenáctiletého chlapce ze Svatobořic-Mistřína, který už čtyři roky bojuje se zákeřným nádorovým onemocněním. Po opakovaných chemoterapiích a neúspěšné transplantaci vlastních kmenových buněk jej může vrátit do plnohodnotného života jen transplantace kostní dřeně od cizího dárce. Ten vhodný se zatím, bohužel, neobjevil.

Na apely, šířené zejména prostřednictvím sociálních sítí, reagují nejenom jednotlivci, ale i organizované skupiny - občané rodné obce Dennise, kyjovské a vlkošské sportovní spolky, kyjovská radnice, střední školy a další.

Na zdravotní středisko do Svatobořic-Mistřína se k odběrům dostavilo také 26 zaměstnanců Jednoty Hodonín. Jedním z prvních přihlášených byl informatik Jindřich Barot: „Jsem pravidelným dárcem krve, ale z dárcovství kostní dřeně jsem měl určité obavy. Po bližším vysvětlení jsem neváhal. Pro nás mladé a zdravé lidi by měl být vstup do registru dárců samozřejmostí."

Vedení družstva Jednota Hodonín vytvořilo svým zaměstnanců pro vstup do registru nadstandardní podmínky, např. úhradu poplatku pro dobrovolníky starší 35 let. „Pokud se vhodný dárce nalezne v řadách našich zaměstnanců, jsme připraveni jej nejenom uvolnit na dobu potřebnou k odběru dřeně a následné rekonvalescenci, ale také jej podpořit mimořádným finančním příspěvkem," říká ředitel družstva Jednota Hodonín Ing. František Vaculovič.

Za Dennise a celou rodinu děkuje všem dobrovolníkům Marcela Hasalová, jejímž přičiněním se registr potenciálních dárců kostní dřeně rozrostl o několik set osob. „Dennisovi a podobně nemocným lidem pomůže, když se kampaň co nejvíce rozšíří. Mnoho lidí stále ještě neví, že pomoci je tak snadné. Vstup do registru je otázkou pár minut času - vyplnění tiskopisu a odběr dvou mililitrů krve," vysvětluje Marcela Hasalová.

Mladí lidé od 18 do 35 let mají vstup zcela zdarma. Registrovat se však mohou i starší, ti však musí počítat s poplatkem 1 500 Kč za vyšetření krve. Podmínkou je dobrý zdravotní stav. Zatím je v České republice v registru dárců každý 280. obyvatel, zato v Německu každý 20. Plné dvě třetiny kostní dřeně se dováží.

V Jednotě Hodonín se už nyní organizuje druhý hromadný odběr pro vstup do registru. „Věřím, že naše aktivita bude motivovat i další firmy, spolky a organizace," dodává František Vaculovič.

Registrovat se je možné na hematologicko-transfúzním oddělení nemocnic, a to v Hodoníně každé úterý 13.00 - 15.00 hod. a v Kyjově každou středu 13.00 - 15.00 hod.

článek uveřejněn v týdeníku Nové Slovácko 15. 3. 2016

Potravinová sbírka